De naam Stem 2 Lingua (Taal) staat voor het project S.T.E.M. (Science, Technology, Enigeneering & Mathematics)-2-talig.

WAAROM  

Dit project wil Euregionale leerlingen van partnerscholen:

1.    Met elkaar in contact brengen

2.    Verleiden om eenvoudig te communiceren in een vreemde taal

3.    De gebruiken en culturen van elkaar beter leren kennen

HOE

Om dit te bereiken laat het project Euregionale leerlingen vanuit een thema aan de slag gaan met materialen en

werkvormen rondom Programmeren en Coderen.

Waarbij de nadruk ligt op:

- Samen op een andere manier onderzoek doen naar kennis

- Samen leren een product te ontwerpen

WAT

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

1. Begeleide gratis instructieles door de projectgroep

2. Ontwerples op de eigen school

3. Uitwisselingsmoment op een Euregionale locatie

De totale tijdsomvang van het project is +/- 8 uur

 WIE

 Het project is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. (Groep 5 en 6 / klas 3 en 4)

KOSTEN

Het project kost ongeveer 20 euro per leerling bij een gemiddelde groep van 25 leerlingen. De kostprijs van het project bestaat uit de entree en het busvervoer naar het jaarlijkse uitwisselprogramma.

SCHOOLJAAR 2018 - 2019

Gedurende dit schooljaar werken wij samen met 4 partnerkoppels (9 scholen) en bereiken wij in totaal +/- 300 euregionale leerlingen

SUBSIDIE

Klik hier voor subsidie mogelijkheden om het project te financieren.

CONTACT 

Bart Alofs                                          

06-31682445

Bart.alofs@movare.nl

ONDERSTEUNING

Dit project wordt door de volgende organisaties ondersteund of werkt samen met: 

STEM II Limburg                                BUURTALEN LIMBURG                    Onderwijsstichting MOVARE                    Onderwijsstichting KINDANTE